Downloads
全部类别 搜索下载 提交文件 向上
类别: učitelj
排序: 默认 | 名称 | 日期 | 点击 | [降序]
Select all files:
文件:
Navodila za delo z gradivi IDIAL4P za strokovno osebje brez didaktične izobrazbe za tuji jezik 版本:2.1

Predložena navodila naj bi torej strokovnemu osebju brez didaktične izobrazbe, ki komunicira v tujem jeziku, pomagala učinkovito delati s tujejezikovnimi gradivi za stroko, ki so nastala v okviru projekta IDIAL4P, oziroma pri sestavi podobnih gradiv. Seveda ni možno na ta način nadomestiti izobraževanja učiteljev tujega jezika, vendar upamo, da lahko strokovno-didaktični napotki & navodila pripomorejo k izboljšanju prakse, ki se tako ali tako že izvaja in postaja vedno bolj pogosta.

许可协议 GNU/GPL 作者 Puklavec 日期 2011-12-21 01:00:00 文件大小 186.38 KB 下载 3031
Priročnik za didaktike 版本:1.4

V tem priročniku nikakor ni možno prikazati obsežne tipologije vaj za učenje tujega jezika stroke. V njem bodo predstavljene predvsem tiste teme in obravnavana tista vprašanja, s katerimi smo se soočali avtorji učnih gradiv pripravljenih v okviru projekta IDIAL4P, in ki lahko eksemplarično služijo za pripravo podobnih gradiv v drugih ciljnih jezikih ali za druge ciljne skupine.

许可协议 GNU/GPL 日期 2011-11-09 01:00:00 语言  Siehe Beschreibung 文件大小 623.13 KB 下载 4476
Deset nasvetov za učenje tujih jezikov v poklicni komunikaciji 版本:1.1

Na področju tujih jezikov ni učenje nikoli zaključeno, ne na ravni strokovnega besedišča kot tudi ne na ravni scenarijev za jezik v poklicu. Spodaj navedeni nasveti so namenjeni v prvi vrsti učiteljem, ki naj strategije za nadaljnje učenje jezika v poklicnem okolju posredujejo učečim, seveda pa jih lahko posredujejo tudi takšne kot so tukaj predstavljeni. Nasveti so formulirani ne oziraje se na določeni jezik in bi jih bilo dobro po potrebi natančneje opredeliti za posamezni jezik (npr. Nasvet 1); ne obsegajo splošnih strategij učenja oz. nadomestijo le-te z napotki, ki so specifični za posamezno poklicno okolje. Nasveti za učenje se prav tako ne razlikujejo med primeri, ko nekdo trajno živi v okolju tujega jezika (in tuji jezik postane drugi jezik) ali tistimi v katerih je nekdo v stiku s tujim jezikom zgolj med obiski, v mednarodnih delovnih skupinah ali pri telefoniranju. Diskutirajte o teh nasvetih za učenje in jih izboljšajte na www.idial4p-center.org

许可协议 GNU/GPL 作者  该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 网站 官方网站 日期 2011-11-22 01:00:00 语言  Siehe Beschreibung 文件大小 95.68 KB 下载 2268

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!